Musica Vera, to określenie pochodzące z języka łacińskiego, które oznacza “muzyka prawdziwa”. Dlaczego akurat prawdziwa? Prawdziwa, ponieważ stawia na autentyczny i zrozumiały przekaz, a także łatwy odbiór prezentowanej treści. Prawdziwa, bo sięga do najgłębszych i najsubtelniejszych zakątków duszy ludzkiej oraz wszelkich sfer życia człowieka. Prawdziwa, bo traktuje samą siebie poważnie, bez zbędnego blichtru, stwarzania pozorów i dystansu z odbiorcą. Prawdziwa, ponieważ prawda, to dla człowieka najbardziej naturalna rzeczywistość, która w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsza do znalezienia.

Jaki jest cel festiwalu?

Pewnie każdy festiwal muzyki sakralnej to projekt, który ma na celu zaprezentowanie różnorodnych odsłon muzyki sakralnej. Koncepcja na taki rodzaj festiwalu zrodziła się z myślą o melomanach, którzy muzykę sakralną postrzegają jako jedną z możliwości i narzędzi do zbudowania własnej religijności. Wydarzenia i koncerty podczas festiwalu prezentowane są w sposób nowatorski i awangardowy. Ma to na celu włączenie toruńskich, licznie uczęszczanych kościołów znajdujących się na obrzeżach miasta, w jego mapę kulturową.

Korzyści nie tylko kulturowe

Festiwal pieśni kościelnych ma nie tylko dostarczyć słuchaczowi niezapomnianych wrażeń kulturowych i religijnych, lecz także nauczyć słuchacza czym w ogóle jest muzyka sakralna, w jaki sposób należy ją wykonywać i w czym upatrywać jej niesamowitości. Festiwalowi przyświeca również cel odkrywania i poznawania rzeczy oraz zjawisk, które przez to, że wydają się zbyt oczywiste lub pozornie nieważne, bywają pomijane. Prezentowana będzie muzyka sakralna właściwa różnym wyznaniom chrześcijańskim – od chorału gregoriańskiego począwszy, na muzyce z cerkwi prawosławnych kończąc. W ramach Festiwalu przeprowadzony zostanie również Konkurs Chóralny, stanowiący zarówno wznowienie jak i kontynuację toruńskiego “Arsum Liturgicum”.

Cel Festiwalu

Nadzieją wszystkich, a przede wszystkim organizatorów tego wydarzenia jest to, że przysłuży się ono wypromowaniu Torunia jako ośrodka silnego kulturowo i religijnie, a także, że na stałe zagości w festiwalowym kalendarzu Polski.

Kto odpowiada za organizację Festiwalu?

Organizatorem Festiwalu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu. Parafia została powołana do samodzielnego istnienia i działania w 1982 roku, po odłączeniu jej od Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku. Parafia skupiona jest przy Kościele Świętego Maksymiliana na toruńskim osiedlu Na Skarpie. Budowniczym kościoła, jak również pierwszym proboszczem, był ksiądz prałat Andrzej Klemp. Obecnie, funkcję tę przejął ksiądz Mariusz Klimek. Na dzień dzisiejszy, parafia zawiera około dwunastu tysięcy mieszkańców, w tym jedenaście tysięcy wiernych. Sama zawiera mniej więcej piętnaście grup parafialnych, a na jej obszarze znajduje się między innymi Centrum Pielęgnacji Caritas oraz dom zakonny Sióstr Karmelitanek.