Jerycho

zespół

JERYCHO to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX wieku.

Zespół zadebiutował w 2014 roku na festiwalu Gorzkie Żale w Warszawie. Już w pierwszym roku działalności zrealizował 3 duże projekty. Na XX Festiwalu Pieśni Jednogłosowej w Płocku wykonał koncert „Mysterium Sancti Sigismundi Regis” – zrekonstruowane z płockich rękopisów oficjum rymowane o św. Zygmuncie patronie Płocka. Dla Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu zespół przygotował program „Missa Polonica AD 1475”, który pokazał bogactwo muzyczne polskiego późnego średniowiecza, a przede wszystkim rekonstrukcję stylu „cantus planus multiplex”, czyli praktyki śpiewania chorału na głosy. Z okazji Roku Oskara Kolberga zespół zrealizował projekt pod nazwą „Egzekwie ludowe” - badania terenowe, warsztaty i koncerty poświęcone tradycjom pogrzebowym okolic Łowicza i Sochaczewa. Przy tej okazji były też celebrowane msze łacińskie z muzyką z polskich XIX-wiecznych źródeł.

W roku 2015 przygotował program „Laudario Polonico” przedstawiający dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce. Zapis tego koncertu z Festiwalu “Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu został wydany na płycie CD.

Dla wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego “Musica Iagiellonica” zespół zrealizował nagranie “Historia Sancti Stanislai” - obszerny fragment oficjum rymowanego “Dies adest celebris” o św. Stanisławie. Rok 2016 przyniósł wydanie mszy i oficjum o św. Janie Jałmużniku z wawelskiego rękopisu z 1503 roku. Planowane są nagrania z repertuaru wawelskich rorantystów.

 

 

W 2016 roku zespół uczestniczył w rozpoczęciu obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski 10 kwietnia w Pradze - śpiewał podczas mszy świętej w Bazylice św. Jerzego i dał tam koncert - przedstawił m.in. wielkanocne motety z kancjonału Jana Franusa.

W 2016 roku w związku z 1050 z rocznicą Chrztu Polski zespół wziął udział w projekcie badawczym z dr. hab Jakubem Kubieńcem (UJ) i Marcelem Pérès'em (Ensemble Organum), którego zwieńczeniem był koncert “Chrzest Mieszka - księcia polskiego” - 10 listopada w katedrze płockiej. Odbył się również cykl koncertów wraz z Bractwem Różanego Wianka z Jarosławia przedstawiający muzyczne dziedzictwo Chrztu Polski na przykładzie oficjów ku czci rodzimych patronów. Przedsięwzięcia te zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Muzyki i Tańca, Prezydenta Płocka oraz Receptury Farmaceutów.

W roku 2017 zespół dokonał nagrania programu “Chrzest Mieszka”, nad którym kierownictwo artystyczne objął Marcel Pérès .W 2018 roku planowane jest wydanie tego materiału na płycie CD.

Zespół stale poszerza repertuar - do koncertów wielkopostnych włącza pieśni dwugłosowe z repertuaru śpiewaków z Szypliszek, repertuar bożonarodzeniowy, wielkanocny i maryjny powiększają kolejne motety z kancjonału Franusa, a także francuski repertuar Ars Antiqua z kodeksu Montpellier. Wkrótce planowane są wykonania muzyki z XVI wieku.