O festiwalu

„Można powiedzieć, że jakość muzyki zależy od czystości i wspaniałości spotkania z tym, co Boże, z doświadczeniem miłości i cierpienia. Im bardziej czyste i prawdziwe jest to doświadczenie, tym czystsza i wspanialsza będzie także muzyka, która z niego się rodzi i rozwija.”

– Papież Benedykt XVI

MUSICA VERA – Muzyka Prawdziwa. Prawdziwa, bo stawiająca na autentyczny przekaz i jasny odbiór. Prawdziwa, bo dotykająca najsubtelniejszych i najgłębszych sfer życia człowieka. Prawdziwa, bo traktująca samą siebie na serio – bez igrania z odbiorcą, bez stwarzania pozorów. Prawdziwa, bo prawda to najbardziej naturalna dla człowieka rzeczywistość.

Festiwal MUSICA VERA to projekt prezentujący różne odsłony muzyki sakralnej. Idea Festiwalu powstała z myślą o melomanach, którzy dostrzegają w muzyce sakralnej jedno z narzędzi budowania własnej religijności. Nowatorska formuła prezentowania wydarzeń festiwalowych w nowych kościołach Torunia wywodzi się z potrzeby wtłaczania kultury do tych ośrodków, które choć licznie uczęszczane, nie wpisały się dotąd w kulturalną mapę miasta.

MUSICA VERA ma nauczyć słuchacza, czym muzyka sakralna jest, jak należy ją wykonywać, w czym upatrywać jej niesamowitości. Ma zachęcić do poznawania tego, co wydając się zbyt oczywiste, bywa pomijane. Będziemy prezentować muzykę sakralną właściwą różnym wyznaniom chrześcijańskim – od chorału gregoriańskiego, aż po muzykę cerkwi prawosławnej. W ramach Festiwalu odbędzie się Konkurs Chóralny, stanowiący wznowienie i kontynuację toruńskiego „Ars Liturgica”.

Ufamy, że Festiwal MUSICA VERA przyczyni się do godnego promowania Torunia jako silnego ośrodka kulturalnego i religijnego oraz wpisze się na stałe w festiwalowy kalendarz Polski.

Organizator

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu

Parafia powołana w 1982 roku w wyniku odłączenia od Parafii w Kaszczorku. Skupiona przy Kościele Świętego Maksymiliana na toruńskim osiedlu Na Skarpie. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. prałat Andrzej Klemp. Obecnie funkcję tę pełni ks. kan. Mariusz Klimek. Dziś Parafia obejmuje około 12 tysięcy mieszkańców oraz około 11 tysięcy wiernych. Skupia około 15 grup parafialnych, na jej obszarze znajduje się Centrum Pielęgnacji Caritas oraz dom zakonny Sióstr Karmelitanek.

ks. kan. dr MARIUSZ KLIMEK – współtwórca i patron Festiwalu MUSICA VERA.

Urodzony 5 września 1965 roku w Nowym Mieście Lubawskim. W 1990 r. w Bazylice Katedralnej w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie, po czym podjął pracę duszpasterską w Toruniu. W 1998 roku ukończył studia muzykologiczne w Akademii Teologii Katolickiej, a w 2001 roku zwieńczył je doktoratem na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 1998 roku w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu oraz Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa.

W latach 1993 – 2000 śpiewał jako kantor w Warszawskim Zespole Chorałowym, m.in. na deskach Teatru Narodowego i Filharmonii Narodowej w Warszawie, a także w wielu miejscach w kraju i poza jego granicami.

Od 2000 roku jest wykładowcą Muzyki Kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, a od 2001 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego Diecezji Toruńskiej, Przewodniczącym Komisji ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, a także piastuje funkcję Kantora Katedralnego Diecezji Toruńskiej. Od 2009 roku jest proboszczem Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu.

Pełni funkcję dyrektora naczelnego Świętojańskiego Festiwalu Organowego w Toruniu. Od 2000 roku dyrygent Chóru Wydziału Teologii UMK TIBI DOMINE oraz Scholi Gregoriańskiej Alumnów WSD w Toruniu.

Współpracował jako dyrygent z Toruńską Orkiestrą Kameralną oraz z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Dyrektor artystyczny

PAWEŁ GŁOWIŃSKI – dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSICA VERA, założyciel i dyrygent Schola Cantorum Thorunensis.

Absolwent klasy organów Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, którą ukończył z wyróżnieniem, oraz Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. G. G. Gorczyckiego w Toruniu. Pełni posadę organisty i animatora życia muzycznego w Parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu, gdzie prężnie rozwija kulturę muzyczną parafii, aktywizując muzycznie różne grupy parafialne.

Paweł Głowiński to także założyciel i wieloletni dyrygent zespołu Schola Cantorum Thorunensis, słynącego z wykonawstwa muzyki sakralnej w Toruniu i poza nim. Pod jego dyrekcją zespół dokonał nagrania płyty z twórczością chóralną prof. Sławomira Czarneckiego „Sławomir Czarnecki Choral Works”. Płyta promowana była w kraju i poza jego granicami (Wielka Brytania). Paweł Głowiński prowadzi także Scholę Gregoriańską, będąc krzewicielem chorału gregoriańskiego w diecezji toruńskiej.

W ostatnich latach przygotował i zorganizował wiele koncertów muzyki sakralnej, które spotykały się z ogromnym zainteresowaniem, m.in. Koncert Pasyjny w Katedrze ŚŚ. Janów (2010), Koncert Kolęd Macieja Małeckiego w Kościele Akademickim pw. Świętego Ducha (2012), Koncert promujący płytę CD „Sławomir Czarnecki Choral Works” w ramach XXIX festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie (2015), Koncert Papieski w Katedrze ŚŚ. Janów w Toruniu (2015) emitowany przez TV TRWAM, Koncert „Dla Świętego” w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Ealing w Londynie (2015) i wiele innych.

Od 2015 roku wraz z małżonką prowadzi pracę nad przywróceniem toruńskiej tradycji chóralnej oraz promocją muzyki sakralnej w Toruniu organizując Festiwal Muzyki Sakralnej MUSICA VERA.

Patronat honorowy

herb Torunia
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
herb Biskupa Toruńskiego
Biskup Toruński
JE Andrzej Suski
herb woj. kujawsko-pomorskiego
Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
Piotr Całbecki
ministerstwo-kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego